Välkommen till Edubrain

Psykisk hälsa & Välbefinnande

Vi kommer att inom kort att starta upp vår verksamheten på annan ort i Sverige och tar därför inte emot några nya patienter. Vi hoppas att ni hittar andra vårdalternativ.

Vi erbjuder våra pågående patienter att hålla kvar kontakten digitalt. ​

Psykisk hälsa

Vad handlar egentligen psykisk hälsa om? Man kan säga att vid god psykisk hälsa så har vi tillgång till resurser att klara av att hantera livets olika utmaningar. Psykiska symtom syns inte alltid och det kan ibland vara svårt att sätta ord på att något inte är bra. Symtom kan komma smygande eller så har ett psykiskt tillstånd under lång tid orsakat lidande. Varför vi mår psykiskt dåligt kan bero på flera saker. Ibland kan det handla om biologiska eller psykologiska orsaker, ibland kan det vara en konsekvens av långvarig och ohälsosam livsstil fyllt av stress och brist på återhämtning.

Att ta hand om sin psykiska hälsa ska vara lika självklart som att ta hand om sin fysiska hälsa. Vi vill ge dig möjligheten att på ett enkelt sätt få hjälp att må bättre.

Vår målsättning

Det ska vara enkelt att finna vägar till att må bättre. Därför ska det inte behöva vara krångligt att få tag på rätt kompetens och väntetider ska vara korta. Det är vad vi kan erbjuda; rätt kompetens, en fast och personlig kontakt, och korta väntetider.

Vi vill ge individer chansen till ett psykiskt friskare liv och en högre livskvalité. När vi tidigt får tillgång till kunskap, förebyggande verktyg eller rätt typ av behandling så kan också onödigt lidande och långa sjukskrivningar minska. Individens historia och livssituation är viktig för att få en helhetssyn av vilka behov som finns och kunna anpassa behandlingar och stöd. Vi kombinerar därför olika kompetenser och metoder i vår verksamhet för att nå hög kvalitet i våra tjänster.