Öresundsbron
läkarmottagning
Edubrain psykiatri- och stressmottagning
Edubrain psykiatri- och stressmottagning

Välkommen till Edubrain

psykiatri & Stressmottagning

Psykisk hälsa

Vad handlar egentligen psykiska hälsa om? Man kan säga att god psykisk hälsa handlar om de positiva dimensionerna av vår psykiska hälsa då vi har tillgång till resurser att klara av att hantera livets olika utmaningar. Psykisk ohälsa syns inte alltid och det kan ibland vara svårt att sätta ord på att något inte är bra. Ohälsa kan komma smygande eller så har ett psykiskt tillstånd under lång tid orsakat lidande. Varför vi mår psykiskt dåligt kan bero på flera saker. Ibland kan det handla om biologiska eller psykologiska orsaker, ibland kan det vara en konsekvens av långvarig och ohälsosam livsstil fyllt av stress och brist på återhämtning.

Att ta hand om sin psykiska hälsa ska vara lika självklart som att ta hand om sin fysiska hälsa. Vi vill ge dig möjligheten att på ett enkelt sätt få hjälp att må bättre.

Vår målsättning

Vi vill ge individer chansen till ett psykiskt friskare liv och en högre livskvalité. När vi tidigt får tillgång till kunskap, förebyggande verktyg eller rätt typ av behandling så kan också onödigt lidande och långa sjukskrivningar minska. Individens historia och livssituation är viktig för att få en helhetssyn av vilka behov som finns och kunna anpassa behandlingar och stöd. Vi kombinerar därför olika kompetenser och metoder i vår verksamhet för att nå hög kvalitet i våra tjänster.

Det ska vara enkelt att finna vägar till att må bättre. Därför ska det inte behöva vara krångligt att få tag på rätt kompetens och väntetider ska vara korta. Det är vad vi kan erbjuda; rätt kompetens, en fast och personlig kontakt och korta väntetider.