Öresundsbron
läkarmottagning
Edubrain psykiatri- och stressmottagning
Edubrain psykiatri- och stressmottagning

Välkommen till Edubrain

psykiatri & Stressmottagning

Psykisk hälsa

När vi pratar om psykisk hälsa så menar vi både psykisk ohälsa och en god psykisk hälsa. Vi kan säga att en god psykisk hälsa handlar om de positiva dimensionerna av vår psykiska hälsa och att vi då har tillgång till resurser för att klara av att hantera livets olika utmaningar. Psykisk ohälsa syns inte alltid och det kan ibland vara svårt att sätta ord på att något inte är bra. Ohälsa kan komma smygande eller så har ett psykiskt tillstånd eller en sjukdom under lång tid orsakat lidande. Varför vi mår psykiskt dåligt kan bero på flera saker. Ibland kan det handla om biologiska eller psykologiska orsaker men ibland kan det också vara konsekvenser av en långvarig och ohälsosam livsstil fyllt av stress och brist på återhämtning.

Att ta hand om sin psykiska hälsa ska vara lika självklart som att ta hand om sin fysiska hälsa. Vi vill ge dig möjligheten att på ett enkelt sätt få hjälp och kunskap om din psykiska hälsa och därmed möjlighet att må bättre.

Vår målsättning

Vi vill ge individer chansen till ett psykiskt friskare liv och högre livskvalité. Vi tror att om individer tidigt får möjlighet till kunskap och rätt typ av behandling så minskar lidande och onödigt långa sjukskrivningar. Vi utgår från patientens historia och livssituation för att på så vis få en helhetssyn av patientens problematik och behov och därigenom kunna anpassa behandlingar och stöd. Vi kombinerar därför olika kompetenser för att nå hög kvalitet i våra tjänster och arbetar enbart med evidensbaserade metoder och arbetssätt.

Vi vill att det ska vara enkelt att finna vägar till att må bättre, nå balans i livet och göra hälsosamma livsval. Det ska idag inte behöva vara krångligt att få tag på rätt kompetens inom sjukvården och väntetider ska vara korta. Det är vad vi kan erbjuda; rätt kompetens, en fast och personlig kontakt och korta väntetider.