Konsultuppdrag

Vi erbjuder olika konsultinsatser till företag i vetenskapliga studier och kliniska prövningar inom psykiatri, neuropsykiatri och neurologi. Uppdragen kan handla om vetenskaplig och medicinsk rådgivning samt medicinsk monitorering av kliniska studier. Vi utför även uppdrag som kliniska bedömningar, patientintervjuer och oberoende granskningar i kliniska studier.

Vi utför även intervjuer på uppdrag i samband med datainsamling i studier och utredningar.

​Idag har vi väl uppbyggda samarbeten och uppdrag med företag i Europa och USA. Vi utför även regelbundet oberoende granskningar och rådgivning till olika forskningsprogram i Europa som Horizon 2020 och IMI.

Kontakta oss gärna för mer information.

Vi arbetar även med omställningsprocesser och arbetsrelaterade förändringsarbeten.  Vi erbjuder stöd och rådgivning i form av yrkesvägledning och coaching.