FAQ

Nej, som privat vårdgivare omfattas våra patientavgifter inte av högkostnadsskydd.

Ja, det gör vi. Ett intyg baseras på att vi har gjort en utredning och kommit fram till en diagnos och en eventuellt behandlingsplan. Ibland kan vi behöva kontakta andra vårdinstanser som en patient har haft kontakt med för att få en så utförlig bild som möjligt. Kostnaden för ett intyg varierar och beror på hur omfattande informationen är som ska bedömas och samlas in.

Ja, det gör vi till de patienter som vi har utrett och bedömt att en medicinsk behandling är att rekommendera. Vi tar inte emot patienter som enbart vill ha recept utskrivna utan en utredning. Vi förvarar inga läkemedel på mottagningen.

Nej, vi remitterar inte men vi förmedlar gärna kontakter från vårt nätverk. Det kan hända att vi kontaktar annan medicinsk expertis för rådgivning i en pågående utredning.

Vi är en vuxenpsykiatrisk mottagning. I särskilda fall har vi tagit emot barn för utredning med vårdnadshavares skriftliga samtycke.

edubrain