FAQ

Nej, som privat vårdgivare omfattas våra patientavgifter inte av högkostnadsskydd.

En psykiatrisk utredning bygger på flera delar, dels ett inledande utredningssamtal hos specialistläkare där en bedömning görs om utredningen, dels ett psykiatriskt underlag där patienten själv besvarar ett antal frågeformulär som hen skickar in till mottagningen för att administreras och analyseras och dels ett uppföljningssamtal hos specialistläkare för att gå igenom analyserna. En grundkostnad för en utredning består då av två läkarsamtal och ett psykiatriskt underlag (1300 + 1300 + 1000= 3600:-).

Efter en avslutad utredning kan det bli akutellt med en rekommendation om behandling och fler uppföljande läkarbesök. Läkare och patient kommer tillsammans fram till en plan för hur en fortsatt kontakt ska se ut.

Ibland kan en psykiatriskt diagnostisk utredning bli mer omfattande och behöva fler utredningssamtal och tester. Läkare och patient diskuterar detta och kommer fram till en plan för utredningen samt kostnad för utredningen.

Ja, det gör vi. Ett intyg baseras på att vi har gjort en utredning och kommit fram till en diagnos och en eventuellt behandlingsplan. Ibland kan vi behöva kontakta andra vårdinstanser som en patient har haft kontakt med för att få en så utförlig bild som möjligt. Kostnaden för ett intyg varierar och beror på hur omfattande informationen är som ska bedömas och samlas in.

Ja, det gör vi till de patienter som vi har utrett och bedömt att en medicinsk behandling är att rekommendera. Vi tar inte emot patienter som enbart vill ha recept utskrivna utan en utredning. Vi förvarar inga läkemedel på mottagningen. Vi tar ut en kostnad på 300 :- för en receptförnyelse.

Nej, vi remitterar inte men vi förmedlar gärna kontakter från vårt nätverk. Det kan hända att vi kontaktar annan medicinsk expertis för rådgivning i en pågående utredning.

Vi är en vuxenpsykiatrisk mottagning. I särskilda fall har vi tagit emot barn för utredning med vårdnadshavares skriftliga samtycke.

Edubrain Psykiatri är registrerad som privat vårdgivare i Sverige. Vår mottagning är inte offentligt finansierad av skattepengar utan bedrivs helt privat. Vuxenpsykiatri är idag inte ett uppdrag enligt lagen om valfrihetssystem, LOV, enligt beslut av Region Skåne. Det betyder att patienter som söker psykiatrisk vård i regionen i första hand hänvisas till sin vårdcentral och kontakt med en allmänläkare, och vid akuta lägen till akutmottagningen för psykiatri. En patient kan remitteras för vidare utredning till en psykiater inom den offentliga sjukvården.

Vi är en specialistenhet i psykiatri och har anpassat vår verksamhet efter våra patienters behov med att erbjuda längre besökstider hos läkare och kortare väntetider, vi brukar oftast kunna erbjuda en tid inom 2-4 veckor. Vi kan direkt erbjuda våra patienter hög expertis och kompetens med över 30 år specialistkunnande av psykiatriska utredningar, diagnoser och behandling. Som patient hos oss får du också en kontinuitet med samma kontaktpersoner under lång tid.  Vi har också med oss ett stort nätverk i Sverige och utomlands om du skulle behöva komma i kontakt med annan specialist.

edubrain