Välkommen att kontakta oss

Vi kommer att inom kort att starta upp vår verksamheten på annan ort i Sverige och tar därför inte emot några nya patienter. Vi hoppas att ni hittar andra vårdalternativ.

Vi lämnar vår verksamhet i Malmö från den 1 maj 2022. Vi kommer att erbjuda våra pågående patienter att hålla kvar kontakt en digitalt. 

Viktigt

Edubrain är registrerad som privat vårdgivare i Sverige. Vi följer de lagar och riktlinjer som gäller enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) samt Patientsäkerhetslagen (2010:659) som är de centrala lagarna för hälso- och sjukvård i Sverige.

Som patient hos oss samtycker du till att dina uppgifter journalförs. Dina uppgifter är sekretessbelagda och endast din läkare har tillgång till dem. Du har närhelst du önskar rätt att själv få ta del av dina uppgifter i din journal.  Vi förvarar inga mediciner eller pappersjournaler på vår mottagning.