NATUR OCH HÄLSA

Natur & hälsa

Naturen är människors ursprungsmiljö och är livsviktig för vårt välbefinnande. När vi tar en tur i skogen eller i en park kan det faktiskt få oss att må bättre. Det har visat sig i forskningsstudier att vistelser i naturen har en god effekt på just människors mående. Att vistas i naturen kanske därför ge goda förutsättningar för återhämtning och läkande. Exempelvis visar studier att när vi är i naturen så stimuleras vårt immunsystem och hjälper till att stå emot stress. Generellt kan man säga att vi upplever ett ökat fysiskt och psykiskt välbefinnande när vi har naturkontakt. 

Att vi vistas i naturen är inget nytt för oss människor men i takt med en förtätning och urbanisering i samhället har vi alltmer kommit att bli separerade från naturkontakt.  I Japan har man sedan 1980-talet arbetat med naturen som ett sätt att minska den ohälsosamma stressen hos den urbana människan. Man har gjort medvetna satsningar för att uppmuntra naturvistelser och underlätta en mer hälsosam och hållbar livsstil i kontakt med naturen. Metoden som kallas Shinrin Yoku dvs Skogsbad blev tidigt uppmärksammad i forskningen och man intresserade sig för att mäta effekterna av naturvistelser men också vad det var i naturen som bidrog till människors mående. Idag är Shinrin Yoku spritt över hela världen som ett sätt för allmänt välbefinnande och stressreduktion.

Shinrin Yoku kom till Sverige för ca 6 år sedan då leg. psykologen Petra Ellora Cau Wetterholm utvecklade Shinrin Yoku till en sammanhållen och forskningsbaserad metod anpassad efter skandinaviska förhållanden.

Naturbaserad stressreduktion

Naturbaserad stressreduktion baseras på den japanska metoden Shinrin Yoku eller skogsbad som det heter på svenska. Det innebär ett slags kravlöst varande i naturen där vi öppnar upp alla sinnen för att utforska och skapa kontakt. Det här sättet att närma sig naturen skiljer sig mot alla de aktiviteter och prestationer som vi ofta håller på med i naturen som när vi springer, klättrar eller plockar svamp.  Bara genom att sakta ner och öppna upp våra sinnen signalerar det till vårt nervsystem att inga faror hotar utan vi får en möjlighet ta in naturen på ett sätt som många kanske har glömt hur man gör: vi ser, hör, vi känner, luktar och kanske smakar. Genom att vi riktar vår uppmärksamhet utåt bidrar det till att reducera vår stress och vi får en möjlighet att följa vår nyfikenhet utan krav på prestation och resultat.  

Skogsbada är något man kan göra på egen hand men ibland kan det behövas en guide som ger stöd och verktyg för att verkligen kunna sakta in och öppna upp sinnena. Guiden vägleder deltagare till att komma nära naturen för att sen själva kunna utforska och återknyta till naturen i en sk @Naturvaro. Ett guidat Skogsbad är därför ett sätt att i en trygg miljö och under strukturerade former underlätta och ge verktyg att kunna återskapa en relation med naturen dvs det som är vår ursprungsmiljö. Det är när vi på detta sätt fördjupar kontakten till den omgivande naturen som forskning visat på goda hälsoeffekter och stressreduktion.

Ett skogsbad är idag inte en evidensbaserad behandlingsmetod i Sverige varför vi använder metoden för främst stressreduktion som ett komplement till annan behandling. Forskning har nyligen initierat i Sverige för att mäta effekterna av just den skandinaviska modellen i kliniska verksamheter. Vi har som privat vårdgivare blivit erbjudna att ingå i det kommande forskningsprojektet.