NATUR OCH HÄLSA

Natur & hälsa

Även om den här sidan inte är klar ännu så är våra tjänster och events redan i full gång!

Du kan följa våra kommande events på vår FaceBook-sida! 

Trygghet

Edubrain är registrerad som privat vårdgivare i Sverige. Vi följer de lagar och riktlinjer som gäller enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Som patient hos oss samtycker du till att dina uppgifter journalförs. Dina uppgifter är sekretessbelagda och endast din läkare har tillgång till dem. Du har när helst du önskar rätt att själv få ta del av dina uppgifter i din journal. Vi förvarar inga mediciner eller pappersjournaler på vår mottagning

Vision

Vi vill ge individer chansen till ett psykiskt mer hälsosamt liv med högre livskvalité. Vi tror att om individer tidigt får möjlighet till kunskap, möter rätt kompetens och får rätt typ av behandling så minskar lidande och onödigt långa sjukskrivningar. Det ska idag inte vara krångligt att få tag på rätt kompetens inom sjukvården och väntetiderna ska vara korta. Det är vad vi kan erbjuda; rätt kompetens, en fast läkarkontakt och korta väntetider.

Kontakta oss

Om du vill boka ett besök eller komma i kontakt med oss så når du oss enklast via vårt kontaktformulär.

Eller via telefon: 0763-478 578
Telefontider:  Mån, tis, tors. 9:00-10:00