OM OSS

Edubrain

Välkommen till oss på Edubrain Psykiatri & Stressmottagning.

Vi startade vår privata mottagning 2019 för att vi såg att det fanns ett behov av tillgänglig specialistkunskap i psykiatri och hjälp vid stressrelaterad ohälsa. Vi såg värdet av att patienter direkt fick en personlig kontakt och att inte behöva hamna i långa väntetider.

Vår målsättning är att arbeta efter ett helhetsperspektiv och kombinera olika kompetenser för att kunna erbjuda hög kvalitet i våra tjänster. Det ska vara enkelt att få hjälp att göra mer hälsosamma och hållbara livsval. Det ska också vara enklare att finna vägar till att må psykiskt bättre och nå balans i livet.

Vi finns för din psykiska hälsa.

Specialistläkare, PHD, Docent och Forskningslektor

Magnus Sjögren

Magnus är specialistläkare i psykiatri och docent i klinisk psykiatri. Han har över 30 års erfarenhet av klinisk psykiatri och psykiatriska utredningar. Idag arbetar han även som forskningslektor vid Köpenhamns Universitet och leder en egen forskargrupp som forskar på svåra ätstörningar. Han handleder och undervisar kontinuerligt medicinstudenter och doktorander i psykiatri.

Magnus har publicerat över 200 vetenskapliga artiklar och presenterat sin forskning vid många internationella konferenser. Han har också arbetat många år i ledande befattningar med läkemedelsforskning i Skandinavien och internationellt.

Stresspedagog och beteendevetare, MA

KARIN SJÖGREN

Karin är stresspedagog med kognitiv inriktning och arbetar med klienter som har stressrelaterade symtom. Hon är beteendevetare i grunden och har examen från Göteborgs och Lunds universitet. Hon är utbildad i mental träning och i mindfulnessbaserad stressreduktion, och är också internationellt certifierad samtalscoach (ICF-ACC).

Karin har med sig en lång erfarenhet av arbete med klienter och hälsa i arbetslivet  Idag arbetar hon med stressutredningar och håller kurser om stresshantering. Karin arbetar gärna med naturen som en resurs i samtal med sina klienter. Hon har nyligen påbörjat sin egen resa till att bli certifierad naturterapeut.

Karin är involverad i flera internationella forskningsprojekt som undersöker psykisk hälsa hos studenter.