OM OSS

Edubrain

Välkommen till oss på Edubrain Psykiatri & Stressmottagning.

Vi startade vår privata mottagning 2019 för att vi såg att det fanns ett behov av tillgänglig specialistkunskap i psykiatri och hjälp vid stressrelaterad ohälsa. Vi såg värdet av att patienter direkt fick en personlig kontakt och att inte behöva hamna i långa väntetider.

Vår målsättning som privat vårdgivare är att arbeta efter ett helhetsperspektiv och kunna kombinera olika kompetenser för att erbjuda hög kvalitet i våra tjänster. Det ska vara enkelt att få hjälp att göra mer hälsosamma och hållbara livsval. Det ska också vara enklare att finna vägar till att må psykiskt bättre.

Vi finns för din psykiska hälsa!

Specialistläkare, PHD, Docent och Forskningslektor

Magnus Sjögren

Magnus är specialistläkare i psykiatri och docent i klinisk psykiatri. Han har över 30 års erfarenhet av klinisk psykiatri och psykiatriska utredningar. Han har under flera är arbetat som forskningslektor vid Köpenhamns Universitet och byggt upp en egen forskargrupp kring svåra ätstörningar. Idag arbetar han vid Umeå universitet där han handleder och undervisar medicinstudenter och läkare i psykiatri, samt forskar på svåra ätstörningar. Han är verksam som överläkare vid Sundsvalls sjukhus inom området affektiva sjukdomar inkluderande ätstörningar.

Magnus har publicerat över 200 vetenskapliga artiklar och presenterat sin forskning vid många internationella konferenser. Han har också arbetat många år i ledande befattningar inom läkemedelsindustrin med forskning, i Skandinavien och internationellt.

Stresspedagog, samtalscoach och beteendevetare, MA

KARIN SJÖGREN

Karin är stresspedagog med kognitiv inriktning och har examen inom arbetsvetenskap och beteendevetenskap från Göteborgs och Lunds universitet. Hon har vidareutbildat sig i metoder kring mental träning, neuro integrative embodiment och i ACT. Hon är internationellt certifierad samtalscoach (ICF-ACC) och mindfulnessinstruktör. Karin förespråkar gärna naturnära stresshantering och är certifierad Skogsbadsguide steg II vid SNFTI i Sverige. Hon har även ingått som assisterande kursledare på grundutbildningen för blivande skogsbadsguider.

Karin har med sig en lång erfarenhet av arbete med klienter och hälsa i arbetslivet och har arbetat både i Sverige och internationellt.  Idag är hennes huvudsakliga fokus klientsamtal kring stress och kurser om stresshantering. Hon är en mycket uppskattad föreläsare.

Parallellt arbetar hon med olika utvärderingsuppdrag som exempelvis från Högskolan Väst och är även involverad i internationella forskningsprojekt kring psykisk hälsa hos studenter. Hon har nyligen inlett ett samarbete med Försvarsmakten kring klienter.