stress

Stress och vår hälsa

Stress är en naturlig del av livet och egentligen inget ohälsosamt i sig om vi kan balansera upp den med tid för återhämtning. Vi klarar faktiskt av rätt tuffa livskrav om vi samtidigt har resurser att ta hand om oss själva – att vi sover tillräckligt, äter hälsosamt, rör på oss och har sociala kontakter. Men om vi exponeras för stress under en längre tid, utan att prioritera behovet av återhämtning, så kommer det att förr eller senare få konsekvenser för vår hälsa.

Ibland kan vi ha svårt att själva se att hur vi mår och hanterar vår stress. Det är inte ovanligt att det först är vår omgivning som börjar reagera. Vanliga symtom vid stressrelaterad ohälsa är framför allt sömnstörningar och svår trötthet men också minnessvårigheter, problem att fokusera, värk i kroppen, beteendeförändringar och nedstämdhet är vanligt förekommande. För en del individer är tröskeln lägre, för andra tar det längre tid innan symtomen visar sig.

Vägen ur en stressrelaterad ohälsa kan se väldigt olika ut. Därför finns det många olika metoder och verktyg till hjälp. Det handlar om att hitta de sätt som fungerar för att börja återskapa och bygga upp sina resurser igen. Vilka behov vi har beror på vilka vi är och var vi befinner oss i vår stresskurva. Därför handlar det om att acceptera och lära sig att lyssna till sina behov och börja omprioritera i sitt liv.

För en del kan det upplevas som näst intill omöjligt att bryta trenden och hitta en väg ur obalansen. Men med rätt hjälp och med kunskap och förståelse om vad som fungerar bäst för dig kan du lära dig att hantera din stress. Att arbeta med din egen stressprevention är ett viktigt steg på väg mot ett mer hälsosamt liv.

Stressutredning

Hos oss kan du boka tid för en stressutredning eller ett stödsamtal hos en certifierad stresspedagog. Du kan välja mellan att boka in enskilda samtal eller en hel utredning. Om du har frågor om vad en stressutredning innebär så kan du kontakta oss direkt under våra telefontider eller skicka ett meddelande på vår kontaktsida.

Det finns inte bara en orsak till varför vi upplever ohälsosam stress. Därför behöver man i en utredning gå igenom helheten i en individs livssituation. Ofta kan kombinationen av livsstil och ohälsosamma vanor under lång tid ha lagt grunden till en stressrelaterad ohälsa. Ett förhållningssätt med höga förväntningar på oss själva och att ständigt ha “många bollar i luften” kan vara en bidragande faktor. Arbetsplatser med orimliga krav på prestation och låg kunskap om stressens påverkan är idag också stora riskfaktorer.

Hur går en utredning till?

Du träffar en stresspedagog för ett samtal där ni går igenom din situation och hur du upplever din stress. Du får besvara frågeformulär kring dina hälsovanor och kartlägga de situationer då du upplever stress, hur du vanligtvis hanterar dessa och vilka konsekvenser det får. I en stressutredning är det viktigt att du får kunskap, så kallad psykoeducation, om vad stress är, hur den påverkar dig men också hur du kan bryta en ohälsosam trend och hitta balans. Genom att få kunskap och kartlägga din stress bygger du upp en förståelse för vad du behöver och kan börja pröva dig fram mellan olika metoder av stresshantering och återhämtning. Din stresspedagog hjälper dig och vägleder dig fram i olika övningar. Det finns inga gränser för stresshantering utan det viktigaste är att du hittar det som fungerar för dig.

I en utredning kan du vid behov också bli rekommenderad en kontakt med vår specialistläkare.

Stresshantering

Att lära dig stresshantering är en resa i att börja bli medveten om dina egna behov. Det finns inte en lösning som passar alla utan det handlar om att lära känna igen symptomen från din egen stress, lyssna av dina behov och pröva olika metoder. Vi arbetar efter att du ska bli medveten om dina behov, börja sakta ner, stilla ditt hotsystem och istället aktivera ditt så kallade trygghetssystem. Ibland kan du ha behov av vila som återhämtning och ibland kan det handla om att du behöver få in mer energi i kroppen. Vad du behöver beror på vem du är och var du befinner dig i din stresskurva.

Det finns inga gränser för stresshantering utan det viktigaste är att du hittar det som fungerar för dig. Det tar ofta lite tid att hitta rätt och öva sig på sin egen stresshantering. Många har jobbat länge på att bygga in obalans och ohälsa i sina system och därför behöver vi också tid för att kunna återskapa våra resurser och hitta mer hälsosamma vägar.

Metoder

För att hitta det som fungerar för oss behöver vi pröva olika metoder. Vi behöver känna och uppleva själva vad som fungerar och få utrymme att reflektera över våra upplevelser. Vi vägleder dig till att pröva olika övningar som exempelvis andningstekniker, mindfulness och mental träning. Vi  använder gärna också naturen som en effektiv resurs för återhämtning. Vi arbetar nära våra samarbetspartners för att kunna erbjuda dig att pröva en bredd av olika metoder.

Här kommer vi att visa ett antal videos på de metoder som vi och våra samarbetspartners arbetar med som t.ex Mindfulness, Yoga, Avslappnande massage, Skogsbad/Naturterapi, KBT-terapi och Motion.

Trygghet

Edubrain är registrerad som privat vårdgivare i Sverige. Vi följer de lagar och riktlinjer som gäller enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Som patient hos oss samtycker du till att dina uppgifter journalförs. Dina uppgifter är sekretessbelagda och endast din läkare har tillgång till dem. Du har när helst du önskar rätt att själv få ta del av dina uppgifter i din journal. Vi förvarar inga mediciner eller pappersjournaler på vår mottagning

Vision

Vi vill ge individer chansen till ett psykiskt mer hälsosamt liv med högre livskvalité. Vi tror att om individer tidigt får möjlighet till kunskap, möter rätt kompetens och får rätt typ av behandling så minskar lidande och onödigt långa sjukskrivningar. Det ska idag inte vara krångligt att få tag på rätt kompetens inom sjukvården och väntetiderna ska vara korta. Det är vad vi kan erbjuda; rätt kompetens, en fast läkarkontakt och korta väntetider.

Kontakta oss

Om du vill boka ett besök eller komma i kontakt med oss så når du oss enklast via vårt kontaktformulär.

Eller via telefon: 0763-478 578
Telefontider:  Mån, tis, tors. 9:00-10:00