stress

Stress och vår hälsa

Jag arbetar med förebyggande stresshantering för privatpersoner och arbetsplatser. Min förhoppning är att vi alla kan lära oss att bli bättre på att hitta sätt att förebygga stress i tid och därmed öka vår psykiska hälsa. När vi börjar arbeta med åtgärder för att bli bättre på att kunna hantera vår stress så är det ett viktigt steg på väg mot ett mer hälsosamt och hållbart liv för såväl individer som arbetsplatser.

Hos mig kan du boka tid för en stressutredning eller ett stödsamtal. För arbetsplatser erbjuder jag föreläsningar och workshops men även utredningar. Om du vill veta mer eller boka in en tid så är du varmt välkommen att kontakta mig under våra telefontider eller skicka ett meddelande på vår kontaktsida.

Stress är en naturlig del av livet och egentligen inget ohälsosamt i sig om vi samtidigt kan balansera upp den med tid för återhämtning.  Vi klarar faktiskt av rätt tuffa livskrav om vi också har tillgång till resurser att ta hand om oss själva.  Om vi däremot exponerar oss för stress under en längre tid och inte prioriterar behovet av återhämtning så kan det få konsekvenser för vår hälsa.

Vägen ur en stressrelaterad ohälsa kan se väldigt olika ut och tar lång tid. Det är ofta en mycket påfrestande och kostsam väg tillbaka för individer och arbetsplatser. Ett förebyggande arbete handlar därför om kunskap och en förståelse för att stresshantering är ett kontinuerligt arbete och inte en engångslösning. Det finns många olika metoder och verktyg till hjälp och det handlar om att pröva och hitta de sätt som fungerar för att kunna förebygga eller återskapa och bygga upp sina resurser igen.

Stressutredning

Ibland kan vi ha svårt att själva se att hur vi mår och hanterar vår stress. Det är inte ovanligt att det först är vår omgivning som börjar reagera. Det är sällan endast en orsak till varför vi upplever ohälsosam stress och därför behöver man i en utredning gå igenom helheten i en individs livssituation. Ofta är det en kombination av livsstil och ohälsosamma vanor som under lång tid kan ha lagt grunden till en stressrelaterad ohälsa. Arbetsplatser som har orimliga krav på prestation och väldigt låg kunskap om stressens påverkan kan också vara en riskfaktor för ohälsa.

Hur går en utredning till?

Du träffar en stresspedagog för ett samtal där ni går igenom din situation och hur du upplever din stress. Du får berätta om dina hälsovanor och kartlägga de situationer då du upplever stress och hur du vanligtvis gör för att hanterar dessa.  Genom att du får kunskap om din stress kan du också få en bättre förståelse för vad du behöver för att börja bryta en ohälsosam trend och hitta en bättre balans. Du får vägledning att pröva och utvärdera olika metoder för stresshantering och återhämtning. Målsättningen är att du hittar de metoder som fungerar för just dig.

I en utredning kan du vid behov också bli rekommenderad en kontakt med vår specialistläkare.

Stresshantering

Att lära dig stresshantering är en resa i att börja bli medveten om dina egna behov. Det finns inte en lösning som passar alla utan det handlar om att lära dig att känna igen symptomen på din stress, lyssna av dina behov och börja pröva olika metoder.  Ibland kan du ha behov av vila som återhämtning och ibland kan det handla om att du behöver få in mer energi i kroppen.

Det finns inga gränser för stresshantering utan det viktigaste är att du hittar det som fungerar för dig. Det tar ofta lite tid att hitta rätt och öva sig på sin egen stresshantering. Många har jobbat länge på att bygga in obalans och ohälsa i sitt liv och därför behöver vi också tid för att kunna återskapa våra resurser och hitta mer hälsosamma vägar.

Metoder

För att hitta det som fungerar för dig behöver du pröva olika metoder. Du behöver uppleva själv vad som fungerar och få utrymme att också reflektera över dina upplevelser. Jag vägleder dig till att pröva olika övningar som exempelvis andningstekniker, mindfulness och mental träning. Jag arbetar ofta i naturen som en återhämtande och energigivande resurs och erbjuder regelbundet Skogsbad så kallade ShinrinYoku på olika platser runt om i Skåne.

Trygghet

Edubrain är registrerad som privat vårdgivare i Sverige. Vi följer de lagar och riktlinjer som gäller enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Som patient hos oss samtycker du till att dina uppgifter journalförs. Dina uppgifter är sekretessbelagda och endast din läkare har tillgång till dem. Du har när helst du önskar rätt att själv få ta del av dina uppgifter i din journal. Vi förvarar inga mediciner eller pappersjournaler på vår mottagning

Vision

Vi vill ge individer chansen till ett psykiskt mer hälsosamt liv med högre livskvalité. Vi tror att om individer tidigt får möjlighet till kunskap, möter rätt kompetens och får rätt typ av behandling så minskar lidande och onödigt långa sjukskrivningar. Det ska idag inte vara krångligt att få tag på rätt kompetens inom sjukvården och väntetiderna ska vara korta. Det är vad vi kan erbjuda; rätt kompetens, en fast läkarkontakt och korta väntetider.

Kontakta oss

Om du vill boka ett besök eller komma i kontakt med oss så når du oss enklast via vårt kontaktformulär.

Eller via telefon: 0763-478 578
Telefontider:  Mån, tis, tors. 9:00-10:00