stress

Stress och vår hälsa

Under våren 2021 erbjuder vi samtliga patienter från vår läkarmottagning ett besök hos stressterapeut utan extra kostnad. Om du inte är patient hos oss kan du boka en “Prova-på om Stress och Hälsa” till ett reducerat pris. 

Att få ihop livspusslet är inte alltid enkelt och ibland har vi sprungit på så fort att vi gått lite vilse. Om vi upplever att vi gått vilse behöver vi sakta in och börja lyssna på våra behov så att vi kan börja leva ett liv i bättre balans med vilka vi är och det vi önskar få ut av livet. Oftast klarar vi av att sakta in själva men ibland kan vi behöva professionell hjälp på vägen.

Vi erbjuder stöd i stresshantering för privatpersoner och arbetsplatser. Hos oss kan du få hjälp hos en stressterapeut med att reda ut vad din stress handlar om och pröva olika metoder för stresshantering. Boka tid på vår kontaktsida eller ring oss direkt under våra telefontider.

Stresshantering- Ett förebyggande arbete

Att vara steget före och ta tag i en ohälsosam stress innan det gått för långt är att ta ansvar för sin hälsa. Vägen ur en stressrelaterad ohälsa tar ofta lång tid och kan se väldigt olika ut. Det kan vara en påfrestande och kostsam väg tillbaka för individer och arbetsplatser. Ett förebyggande arbete handlar därför om kunskap och en förståelse för att stresshantering inte en engångslösning och inte heller en mall som passar alla.

Stress – vår drivkraft

Vi ska inte glömma att stress är en naturlig del av livet och viktig drivkraft. Stress är inget ohälsosamt i sig när vi lär oss att hantera den och balansera upp med tid för återhämtning.  Vi klarar faktiskt av rätt tuffa livskrav när vi har tillgång till resurser att ta hand om oss själva.  Om vi däremot exponeras för stress under en längre tid utan återhämtning så kommer det få konsekvenser för vår hälsa.

Vår förhoppning är att vi alla kan lära oss att bli bättre på att förebygga stress i tid och öka därmed vår psykiska hälsa. När vi blir bättre på att hantera stress så är det ett steg på väg mot ett mer hälsosamt liv. I längden blir det här mer hållbart för alla.

Stressutredning

Ibland kan vi ha svårt att själva se att hur vi mår och hanterar vår stress. Det är inte ovanligt att det är vår omgivning som först reagerar. Varför vi upplever ohälsosam stress handlar sällan om en orsak. I en utredning behöver vi därför gå igenom helheten i en individs livssituation. Ofta är det en kombination av livsstil, ohälsosamma vanor och osunda miljöer som under lång tid kan ha lagt grunden till en negativ stress. Vi ser ofta att arbetsplatser med orimliga krav på prestation och väldigt låg kunskap om stress är en riskfaktor för ohälsa.

Hur går en utredning till?

Du träffar en stressterapeut för ett samtal där ni går igenom din situation. Du får berätta om dina hälsovanor och kartlägga de situationer då du upplever stress och hur du vanligtvis gör för att hanterar dessa.  Med kunskap om din stress kan du också få en bättre förståelse för vad du behöver för att bryta en ohälsosam trend och hitta en bättre balans. Du får lära dig känna igen dina stressignaler och börja lyssna på dina behov. Du får vägledning att pröva och utvärdera olika metoder för stresshantering och återhämtning. Målsättningen är att du hittar de metoder som fungerar för just dig.

I en utredning kan du vid behov också bli rekommenderad en kontakt med vår specialistläkare.

Stressreduktion

Att lära dig hantera din stress är en resa i att börja lyssna på dina behov. Det finns inte en lösning som passar alla. Istället handlar det om att du lär dig känna igen symptomen på din stress och hitta de metoder som fungerar för dig.  Ibland kan du ha behov av vila som återhämtning och ibland kanske du behöver få in mer energi i kroppen.

Det tar ofta lite tid att hitta rätt och öva sig på sin egen stressreduktion. Många har jobbat länge på att bygga in obalans och ohälsa i sitt liv. Vi behöver därför också tid för att kunna återskapa våra resurser och hitta mer hälsosamma vägar.

Metoder

För att hitta det som fungerar för dig behöver du pröva olika metoder. Du behöver uppleva själv vad som fungerar och få utrymme att också reflektera över dina upplevelser. Jag vägleder dig till att pröva olika övningar som exempelvis andningstekniker, mindfulness och mental träning. Jag arbetar ofta med naturvaro i naturen som en återhämtande och energigivande resurs och erbjuder regelbundet Skogsbad så kallade ShinrinYoku på olika platser runt om i Skåne.

Trygghet

Edubrain är registrerad som privat vårdgivare i Sverige. Vi följer de lagar och riktlinjer som gäller enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Som patient hos oss samtycker du till att dina uppgifter journalförs. Dina uppgifter är sekretessbelagda och endast din läkare har tillgång till dem. Du har när helst du önskar rätt att själv få ta del av dina uppgifter i din journal. Vi förvarar inga mediciner eller pappersjournaler på vår mottagning

Vision

Vi vill ge individer chansen till ett psykiskt mer hälsosamt liv med högre livskvalité. Vi tror att om individer tidigt får möjlighet till kunskap, möter rätt kompetens och får rätt typ av behandling så minskar lidande och onödigt långa sjukskrivningar. Det ska idag inte vara krångligt att få tag på rätt kompetens inom sjukvården och väntetiderna ska vara korta. Det är vad vi kan erbjuda; rätt kompetens, en fast läkarkontakt och korta väntetider.

Kontakta oss

Om du vill boka ett besök eller komma i kontakt med oss så når du oss enklast via vårt kontaktformulär.

Eller via telefon: 0763-478 578
Telefontider:  Mån, tis, tors. 9:00-10:00