UTBILDNING

För att förstå vad psykisk hälsa handlar behöver vi ha tillgång till kunskap. Vi vill arbeta för att genom kunskap främja den psykiska hälsan och förebygga psykisk ohälsa hos människor. Det är särskilt viktigt att öka toleransen i hur vi ser på psykiska sjukdomar och psykisk ohälsa. Det är genom kunskap som vi kan få en möjlighet till förändring och göra mer hälsosamma och hållbara val i livet, för oss själva och för andra.

Vi föreläser regelbundet om psykisk hälsa och psykiska sjukdomar och håller kurser om stressrelaterad ohälsa och stresshantering. Vi vänder oss både till kliniskt behandlande personal och anhöriga men håller även allmänna föreläsningar och workshops. Våra föreläsningar håller hög vetenskaplig nivå.

Vi skräddarsyr gärna efter era behov och önskemål. Kontakta oss för en diskussion.